Kitaplar

Kitaplar

. Deprem  yaralanmaları .1999 depremi deneyimleri ışığında,
Yayıncı ,TOTDER . 2001

3. Güven O.: Omuz Artroplastisi. Kas İskelet Sistemi Rehabilitasyonunda yeni görüşler.  Editör, Lale Cerrahoğlu. S: 179-184, 1996.

2. Güven O.:Ortopedi ve Travmatolojide Ağrı.; Ağrıda Multidisipliner Yaklaşımlar II., Editör ; Prof. Dr. Serdar ERDİNE, Sayfa 28-33, İstanbul, 1991.

1. Güven O.: Servikal vertebra artritlerinin cerrahi tedavisi. Vertebra. Editör: Prof. Dr. Rıdvan EGE. Konu 23.6, sayfa 973-979.Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara, 1991


Subrosa Bilişim Güvencesiyle. Yonca Bayrak