Konferans Panel Konuşmaları ve Oturum Başkanlıkları

Konferans Panel Konuşmaları ve Oturum Başkanlıkları


93. Omuz anterior instabilitesi. Konferans ve oturum Başkanı. Omuz ve Dirsek cerrahisi Derneği, Çekirdek Müfredat Eğitim Kursu. 31 Ekim -1 Kasım 2008, Askeri Müze Konferans Salonu,  İstanbul

92. Omuz instabilitesinde preoperatif planlama. ’Masters experiences’ paneli.9. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi.Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı.14-18 Ekim 2008-09-26

91. Humerus üst uç kırıklarının cerrahi Tedavisi. Omuz kırıkları paneli. V. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi. 27-29 Mart  2008 , Adana Hilton Otel.

90. Lumbar Dinamik posterior fiksasyon.Omurga Cerrahisi özel Dal günü. 4. Ortopedi Buluşması. 23-27 Nisan  2008 ,Gloria Golf Resort. Antalya  

89. Sporcularda İnternal impingenet ’in cerrahi tedavisi. Sporcularda omuz sorunları paneli. II.İzmir Fizik Ted. ve Rehab.Ortopedi ve Trav. Günleri.Crown Plaza, 7-9 Şubat 2008

88. Subakromiyal sıkışma sendromu. Omuz ve Dirsek cerrahisi Derneği , Çekirdek Müfredat Eğitim Kursu. 3-4 kasım 2007 Askeri Müze Konferans Salonu,  İstanbul

87. Skolyozda yaklaşım kararı. Anterior veya posterior? .Temel skolyoz Eğitimi Kursu. Heybeliada Halki Otel. 14-15 Mayıs 2007

86. Subakromiyal sıkışma sendromu. Omuz ve Dirsek cerrahisi Derneği , Çekirdek Müfredat Eğitim Kursu. 1-2 kasım 2006  

85. Humerus üst uç kırıklarının Cerrahi Tedavisi. Acıbadem-Harward Tıp Günleri.Haziran 2007 , Acıbadem Hast. Konferans Salonu  

84. Omuz sorunlarında manyetik rezonans görüntülemesi.Oturum Başkanı.VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi kongresi. 13 Ekim 2006 , Efes Sürmeli Otel , Kuşadası.

83. Omurga Travmaları Paneli. Oturum Başkanı.3. Ortopedi Buluşması.12-16 Nisan 2006 Sungate Port Royal Otel, Antalya  

82. Tamir edilemiyen yırtıklarda cerrahi tedavi. Masif Rotator manşet yırtıkları paneli.IV.Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi.Hilton Convention Center. 2-4 Mart 2006

81, Lomber dar kanal tedavisinde transpeiküler dekansellasyon osteotomisi.Omurga Cerrahisi Derneği, Lomber Dar Kanal Simpozyumu. Antalya 25 şubat 2006

80. Omuz Osteoartriti paneli . II. İzmir Fiziksel Tıp ve Rehab.Ortopedi ve Trav. Günleri. 4-6 Ocak 2006  

79. II.Minimal İnvaziv cerrahi kursu. Olgu Tartışması Paneli. 30 Ekim 2005.A.Ü.Tıp Fa. Anatomi Lab.  

78. Subakromiyal sıkışma sendromu. Omuz ve Dirsek cerrahisi Derneği ,Çekirdek Müfredat Eğitim Kursu. 21-22 Ekim 2005  

77. Başarısız bel cerahisi sendromuna yaklaşımlar. Hacettepe Ortopedi Günleri. 30 Eylül 2005  

76. Artroskopik omuz cerrahisinde komplikasyonlar. VIII.İleri Cerrahi Artroskopi Kursu. 23 Haziran 2005  

75. Yaşlılarda spinal ağrılar. Geriatri 2005 simpozyumu. 2-5 Mart 2005  

74. Omurga kırığında yaklaşımlar. Hacettepe Ortopedi Günleri. 22-23 Ekim 2004

73. Rotator manşet yırtıkları ve açık tamir. Harran Ortopedi Günleri II, omuz simpozyumu   25-26 Haziran 2004  

72. Romatoid artritte Ortopedik yaklaşım.İHAT toplantısı ,1 Mayıs 2004

71. Egg-Shell procedure in the Failed back syndrome. Middle east  spine Meeting.  Movenpick Hotel,   İstanbul, Haziran 2004  

70. Olgu sunumu. Tartışma. Omurga Cerrahi Toplantısı. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması. 23 Mayıs 2004 , Antalya.  

69. Olgu sunumu.Tartışma. I. Semi invaziv spinal cerrahi kursu. 22 Şubat 2004  

68. Bir sonraki kırığı önlemede Ortopedistin rolü.Satellit sempozyum. II.Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi.24 Nisan 2004  

67. Artroskopik subakromiyal dekompresyonda dikkat edilecek noktalar. III.Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi.1 Mart 2004, Sheraton Ankara Hotel

66. Rotator manşet yırtıklarında açık,mini açık ve artroskopik tamir. I. İzmir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ,Ortopedi ve Travmatoloji günleri. 15 Ocak 2004

65. Artroskopik akromiyoplasti.Konferans. Omuz Dirsek Özel Dal Günü. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.18-23 Ekim 2003

64. Başarısız bel ameliyatı sonrası..Konferans.Omurga Cerrahisi Özel Dal günü. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.18-23 Ekim 2003  

63. Sporcularda Omuz Sorunlarının Cerrahi Tedavisi. XXXIII. Çubukçu sempozyumu. Sporcularda Omuz Sorunları.17 Ocak 2003

62. Posttraumatic Kyphosis and its treatment. 3 rd International Bosphorus Moss MiamiMeeting. March 2003   

61. Rotator manşet yırtıklarının ‘mini open’ yöntemle tamiri. Sympozyum.Selçuk Üniversitesi.Konya. 20 Aralık 2002

60. Dirsek medial instabiliteleri. Trakya Üniversitesi Ortopedi Günleri. 1-2 Haziran 2002 .       Edirne.  

59. Omuz ve Humerus Proksimal uç kırıkları. 21. Akif Şakir Şakar Günleri. Oturum              başkanı. 19-20 Nisan 2002, İstanbul.  

58. Ulusal Spor hekimliği kongresi.25-27 Mayıs 2001. İstanbul.  

57.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Karadeniz Bölge Toplantısı, Glenohumeral İnstabiliteler, 28-30 Eylül 2001. Trabzon.  

56. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana bilim dalı mezuniyet sonrası eğitim toplantısı, Omuz Ekleminde Ankor (Kanca) Kullanımı. 26 Mayıs 2001.İstanbul

55. Rotator Kılıf Yırtıklarının mini-open ve açık tamiri. Rotator Manşet Hastalıkları       Sempozyumu, 17 Mart 2001, Adana

54. Subakromial sıkışma sendromu ve rotator manşet yırtıklarında tanı ve tedavi              yanlışlıkları. 17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongesi. Konuşmacı.24-29 Ekim 2001 Antalya.   

53. 14. Akif  Şakir Şakar günleri 27-28 Nisan 2000. İstanbul.  

52. Rotator kılıf yırtıklarının artroskopik tamiri. Konferans 5. Türk Spor Yaralanmaları             Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. Ekim 2000, İstanbul.  

51. 8 th Congress of the International circle of friends of T.S.O.T. June 9-12, 2000 Edirne-             Türkiye.

50. Çocukluk çağı Omurga Hastalıkları Tanı ve Tedavi. 23 Haziran 2000 İstanbul.

49. 17 Ağustos depremi deneyimlerimiz. Panel moderatör. Ekim 2000 . İstanbul              (Acıbadem Günleri).  

48. Deprem Yaralanmaları 19. Akif Şakir Şakar Günleri.Crush Sendromu.(Kongre              Başkanı). 27-28 Nisan 2000.  

47. 18. Akif Şakir Şakar günleri, Osteoproz  8-9 Nisan 1999. İstanbul.  

46. Humerus üst uç kırıkları cerrahi tedavisi. Özel Dal Günü. 16. Türk Milli Ortopedi v e              Travmatoloji Kongresi, Antalya, 1999.  

45. Omurga Cerrahisi Marmara Grup Toplantısı. Omurga Primer Tümörleri.09.01.1999.               Bursa.  

44. Rotator kılıf yırtıklarında artroskopik akromiyoplasti  tekniği. IV Omuz ve Dirsek             Cerrahisi Günleri Anlara 1999.  

43. 5. Uluslararası Omurga Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Turkiye. 22-24  Haziran 1999.  

42. Artroskopik menisektomi teknikleri. (Moderatör) Advanced course of Arthroscopic              Surgery IV. Ankara, Haziran, 1998.  

41. Olgu Tartışmaları.I. Omurga Hastalıkları Sempozyumu.20-21-22 Kasım 1998.Abant.  

40. Açık ve Artroskopik Bankart tamiri. Konferans. Spor Travmatolojisi Arroskopi ve Diz             cerrahisi kursu. Ankara, Haziran 1998.

39. Açık ve Artroskopik Bankart tamiri. Tartışmalı oturum. III. Omuz ve Dirsek cerrahisi             günleri. İzmir, Nisan 1998  

38. Tenisci dirseğinin konservatif tedavisi III. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Günleri. İzmir,   Nisan 1998.  

37. Sporcularda ayak sorunları. Panel Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu. İstanbul, Aralık 1997.  

36. Masif Rotator Kılıf Yırtıklarının cerrahi tedavisi. Özel Dal günü panel konuşması. XV  Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi. İstanbul Eylül 1997.

35. Donmuş Omuz (Panel) Moderatör XVI. Akif Şakir Şakar Günleri. İstanbul, Nisan 1997.

34. Humerus üst uc kırıklarının tedavisi. XVI. Akif Şakir Şakar Günleri. İstanbul Tıp  Fakültesi. Nisan 1997.  

33. Omuz çevresi travmalarının tedavisinmde son görüşler. Humerus proksimal uc     kırıkları. Gaziantep Üniversitesi I. Ortopedi ve Travmatoloji Günleri. Mayıs 1997.   

32. Erişkinlerde distal humerus kırıklarının sınıflandırılması ve etyopatogenezi. IHAT   toplantıları. Kartal hastanesi toplantı salonu, Mayıs 1997.  

31. Alt servikal vertebra kırıkları. (IHAT) Vakıf Gureba Hastanesi. Kasım 1996.  

30. Adolescent scoliosis. Symposia. Adoleson skolyozda tanı ve muayene yöntemleri. M.Nevzat İ.S. salonu. Mart 1996.

29. Geriatric spine problems. Symposia.  Marmara Medical Days. Eylül, 1996.

28. Multidirectional shoulder instabiliyt. Symposia. II. El ve üst extremite kongresi. Ekim 1996. Pamukkale.

27. Techniques in Spine Surgery. Chairman. 4. International Congress on Spinal  Surgery İzmir, 1996  

26. Failed back syndrome. (Lecture) 4. International Congress on Spinal Surgery. İzmir 1996.

25. A new concept in the treatment of Pott’s disease. Symposia. Kartal Devlet Hastanesi. Nisan 1996.

24. Shoulder Arthroplasty. Lecture. Doğu Anadolu Rehabilitasyon Simpozyumu.      Erzurum. Mart 1996.  

23. Artroplasty of the knee. Lecture Doğu Anadolu Rehabilitasyon Simpozyumu. Erzurum   Mart 1996.

22. Failed back syndrome. Doğu Anadolu Rehabilitasyon Simpozyyumu. Mart Erzurum , 1996. (Lecture)

21. Rotator Cuff Problems session. (Free papers) Chairman 6. International Congress on Surgery of the Shoulder . Helsinki.  Haziran 1995.   

20. Shoulder session. Chairman. SICOT Regionel Congress İzmir 1995.

19. Rotator cuff ruptures. Lecture. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Bursa Şubesi. Almira  Hotel-Bursa 16 Aralık 1995.

18. Fractures of the knee region. Symposia. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Göztepe Hastanesi ,İstanbul. 1 Aralık 1995.  

17. Tennis elbow. Symposia.  Gazi Ortopedi Günleri. 1 Haziran 1995.   

16. New concepts on shoulder Surgery. Symposia. II. Omuz simpozyumu  21.04.1995  

15. ACL ruptures in the Athlete. (Symposia). Türk Ortopedi ve Travmatolojisi Dergisi. Ocak 1995 .

14. Balance and Stability of the spine. Chairman. Türkiye Omuga Cerrahisi Derneği ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Kış Simpozyumu, 1994.  

13. V. Turkish - German Joint Meeting. Chairman,  İstanbul 1994  

12. International congress on Hand upper extremity. Chairman, Izmir, 1994.  

11. Foot Surgery. Symposia. Chairman, İstanbul, 1993.

10. Glenohumeral instability (Symposia). Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Derneği, 1993.  

9. Tuberculosis infection of the spine. (Symposia).Bezm'i Alem Valide Sultan Vakıf Guraba  Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 1993.  

8. Rotator cuff problems in the Athlete (Lecture) I. Omuz Simpozyumu, İstanbul, 1993.  

7. Shoulder Session. Chairman. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Trav. Kongresi. Nevşehir 1993.  

6. Proximal humeral fractures.  (Symposia).  Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Derneği, 1992.  

5. Transpedicular screw application. (Symposia). Türk Ort. ve Trav. Derneği, İstanbul, 1991.  

4. Spine session. (Chairman); 12. Milli Türk Ortopedi ve Trav. Kongresi Kuşadası, 1991.

3. Deep Vein Thrombosis (Symposia) Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, İstanbul, 1991.

2. Hallux Valgus. Chairman.  IX. Akif Şakir Şakar Günleri, İstanbul, 1990.

1. Cementless Total Hip Arthroplasty. Chairman  İstanbul, 1988

Subrosa Bilişim Güvencesiyle. Yonca Bayrak