Ulusal Yayınlar

Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

58. Erol B., Bezer M.,Güven O., “Evaluation of musculoskeletal tumors”, Marmara Medical Journal, yayına kabul edildi.

57. Bezer M., Şirin E., Elter K., Güven O., “Gebelik döneminde omurga ağrısı”, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi,2, 67-73 (2005)  

56. Aydın N., Bezer M., Güven O., “Tendonların yapısı ve iyileşme süreci”, Dirim,6,11-15 (2004).

55. Bezer M., Erol B., Kocaoğlu B., Aydın N., Güven O., “Spina bifida hastalığında görülen ortopedik sorunlara genel yaklaşım ve tedavi prensipleri” Türkiye Aile Hekimliği Dergisi,3, 125-131 (2004).

54. Bezer M., Fatih M, Erol B., Kocaoğlu B., Güven O., “Servikal Miyelopatinin Tanı ve Tedavisi” Türkiye Aile Hekimliği Dergisi,2, 57-62 (2004).

53. Bezer M, Erol B, Aydın N,  Kocaoğlu B, Güven O. Çocukluk Çağı Sırt ve Bel Ağrıları.  Aile Hekimliği Dergisi 2003; 7(1): 9-17

52. Güven O, Erol B, Bezer M . Konjenital skolyozun etyolojisindeki son gelişmeler Totbid Dergisi 2003; 2(3-4): 110-116  

51. . Bezer M, Aydın N, Erol B, Kocaoğlu B, Güven O .  Photo Quiz . Marmara Medical Journal 2002; 15(4) 287-288     

50. Güven O.,Yalçın S., Karahan M., Dejeneratif Bel Hastalığı. Lokomotor Dergisi,Sayı:5 Yıl: 2001   

49. Güven O.: Dirsek Çevresi Tendinozisleri. Lokomotor Dergisi. Sayı 5 Yıl: 2001  

48. Güven O.: Omuz İnstabilitelerinde Tedavi  Lokomotor dergisi. Sayı 5 Yıl: 1998  

47. Güven O.: Ambri sendromunda tanı ve yaklaşım. X. Milli el cerrahisi ve üst ekstremite cerahisi kongreler kitabı. S. 46-51, 1996.

46. Güven O., Bezer M., Çabukoğlu C.: AMBRI sendromunda klinik değerlendirme. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongre kitabı. S. 429-437, 1997.

45. Naderi S., Özgen S., Pamir N., Yalçın S., Güven O.: Lumbosakral spondilolistezisde cerrahi tedavi. Türk Nöroşirurji Dergisi. 10:19, 1998  

44. Naderi S., Ekinci G., Özgen S., Derakhshani H., Yalçın S., Güven O., Pamir N., Erzen C.: L4-5 Spondilolistezisde faset açısının rolü. Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1: 25-28, 1998

43. Naderi S, Özgen S., Güven O., Pamir N.: Iatrojenik spondilolistezis. Marmara Üniversitesi Nörolojik bilimler enstitüsü dergisi. 1: 38-41, 1998.   

42. Biren T, Karahan M, Güven O, Kodallı N, Erzen C. Tüberküloz Spondilit Cerrahisinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Katkısı. Artroplasti Artroskopik Cerrahi . 6(11) :89-91, 1995    

41. Yalçın S., Güven O, Karahan M. Cottrel - Dubousset instrumantasyonu ile transpedikuler  vida uygulanması. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 4 (4): 183, 1994.

40. Güven, Z., Karahan, M., Özaras, N., Erden, E., Kayhan, Ö., Güven O.: Ön Çapraz Bağ Tamiri Sonrası Modifiye Akselere Rehabilitasyon Sonuçlarımız. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi. 5 (3): 159 - 166, 1994.

39. Güven O., Yalçın,S., Karahan,M., Gündeş,H.: Spondilolistezis Cerrahi Tedavisinde Transpediküler Fiksasyon Uygulamaları. Hacettepe Ortopedi Dergisi. 4 (4): 191, 1994.

38. Güven O., Karahan, M., Yalçın, S., Güven, Z.: Posterior Kilitlenmiş Omuz Dislokasyonu. Artroplasti - Artroskopik Cerrahi Dergisi, 4 (9): 58, 1994  

37. Güven O., Güven,Z., Gündeş,H., Yalçın S. :Sporcularda Rotator Cuff Problemleri. Acta Orthop.Trau.Turc. 28:186-189,1994.  

36. Güven O., Yalçın,S., Gündeş,H., Karahan, M. : Erişkin Spinal Tüberküloz Tedavisinde Yeni Bir Konsept.  Hacettepe Ortopedi Dergisi. 4(1):10-13,1994.   

35. Gündeş, H.,Güven,O., Meçikoğlu, M., Sevinç, T., Yalçın, S.: Metastatik Vertebra Tümörlerinde C-D Enstrümantasyonu ile Stabilizasyon ve Dekompresyon. Artroplasti - Artroskopik  Cerrahi Dergisi. 5(8):47-52,1994.    

34. Biren,T., Güven O., Korhan, M., Erzen, C., Tuncalı, K.,Bayar, M.,Gürmen, N. : Alt  Lomber Bölge Faset Eklemlerinin Oryantasyon ve Şeklinin BT ile Değerlendirilmesi. Türk  Radyoloji Dergisi. 29(2):102-104,1993.   

33. Karahan, M., Güven O., Güven, Z.,Yalçın, S., Önder, K. :Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Kemik-Tendon-Kemik Grefti Uygulaması. Acta Orthop.Trau.Turc. 27:314-317,1993.   

32. Karahan, M., Güven O., Sav, A., Yalçın, S., Biren, T. :Omuz Ekleminde Gorham Hastalığı (Masif İdiopatik Osteolizis). Artroplasti ve Artroskopi Dergisi 4(7):38-40,1993.

31. Güven O.: Çeşitli Omurga Hastalıklarının tedavisinde Cotrel-Dubousset Enstrümantasyonu’nun Sonuçları. Hacettepe Ortopedi Dergisi 3(2),1993.

30. Güven O., Akbar, Z., Gündeş, H., Dillioğlugil, R., Yalçın, S.: İmpingement Sendromu ve Rotator Cuff Yırtıklarının Radyolojik ve Cerrahi Değerlendirmesi. Artroplasti ve Artroskopi Dergisi 5: 8-12, 1992.   

29. Esemenli, T., Güven O., Gündeş H, Yalçın S., Kayhan Ö.: Geriatrik Hastalarda Sosyal ve Fonksiyonel Rehabilitasyon.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi. 1:20,1991.  

28.Güven O., Esemenli. T., Karahan, M., Yalçın, M.: Koksigodiniya Tedavisinde Koksiektomi  Hacettepe Ortopedi Dergisi 1:2,1991.  

27. Esemenli, T., Güven O., Yalçın, S.: Halluks Valgus Tedavisinde Lindgren ve Turan Operasyonu ile Sonuçlarımız. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica  25:8,1991.  

26. Güven O., Gürmen. N., Esemenli, T., Karahan, M.: Menisküs Yırtıklarının Kompüterize Tomografi, Artrografi ve Artrotomi ile Değerlendirilmesi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 24:326,1990.

25. Güven O., Esemenli, T., Küllü, S.: Yağ Embolisinde Siklosporin A ile İmmünsüpresyonun  Etkileri. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 23:216,1989.  

24. Esemenli, T., Güven O., Küllü, S.: Kobaylarda Serbest İntraartiküler Periostal Otogreftlerin Kondrojenik Potansiyeli. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 23:214,1989.  

23. Güven O., Esemenli, T.: Yağ Embolisinde Levamizol Profilaksisi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 23:8,1989.  

22. Bulucu, C., Güven O.: Ayak Bileği Ekleminin Anterior Sagittal İnstabilitesi. Deneysel bir Çalışma.Acta  Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 23:13-15,1989.  

21. Güven O. : Lokal pH Değişikliklerinin Osteogenezis Üzerine Etkisi.Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 23:20-23, 1989.  

20. Güven O. : Kemik Tümörlerinde Allogreftlerin Kullanımı. Artroplasti ve Artroskopi Dergisi1(1):50-54,1989.                                             

19. Güven O., Söyletir, G., Esemenli, T., Yalçın, S., Can  A.: Ortopedik Cerrahide Profilaktik Antibiotiklerin Geçici Bakteriyemi Üzerine Olan Etkisi. Türk Mikrobiyoloji Birliği Dergisi 18:95,1988.

18. Gürmen, N., Güven O. , Dolunay, Ö.: Menisküs Lezyonlarında Yüksek Rezolüsyonlu Komputerize Tomografi: Teknik Seçim. BEGV  Dergisi 1(6):59-62, 1988.

17. Güven O.: Akromioklaviküler Dislokasyonda Perkütan Fiksasyon. BEGV Dergisi. 1(6):44-46,1988.

16. Özdemir, N., Güven O.: Kemik ve Eklem Tüberkülozu. Klinik Çalışma. Hacettepe Medicine / Surgery Bulletin . 16(1):7-13,1983.  

15. Özdemir, N., Güven O.: Vertebra Tüberkülozu. Klinik Çalışma. Hacettepe Medicine / Surgery Bulletin 16(1):50-58,1983.

14. Yalçın, S., Karahan, M., Güven O., Sevinç, T., Surgical Treatment of  Post Traumatic Late Kyphosis. Journal of Turkish Spinal Surg (Baskıda)

13. Güven O., Yalçın, S., Karahan, M.,: Surgical Treatment of High Degree Scoliosis. Journal of Turkish Spinal Surg (Baskıda)

12. Karahan, M., Güven,O., Yalçın, S.: Egg-Shell Procedure in Correction of Neglected Cases of Pott's Kyphosis. Journal of Turkish Spinal Surg.

11. Yalçın, S., Karahan, M., Güven O., Us, Ö.: Root Injuries Due to Transpediculer Screw  Application and the Role of DSEP. The Journal of Turkish Spinal Surg.

10. Yalçın,S., Güven O., Karahan,M.: Application and Results of Transpediculer Fixation with C-D Instrumentation. Journal of Hacettepe Orthop.Surgery.

9. Yalçın,S., Güven O., Karahan,M. :Surgical Treatment of Lumbar Segmental Instability. Journal of Turkish Spinal Surgery. 3(2):31-35,1992  

8. Yalçın,S., Güven O.: Stabilization of Anterior İnstabilities by Posterior Instrumentation Journal of Turkish Spinal Surgery. 3(1)32-36,1992.  

7. Güven, O., Esemenli, T., Yalçın, S., Karahan, M.: Late Operative Stabilization of the Lumbar Fracture -Dislocation. The Journal of Turkish Spinal Surg.1:23,1990.  

6. Karahan, M., Esemenli, T.,  Güven O.: Deep Vein Thrombosis - I. Marmara Medical Journal. 3:46,1990.

5. Güven, O., Küllü, S.: Intraneural Lipofibroma of the Median Nerve. A Case Report . Marmara Medical Journal. 2(5):17-18,1989.

4. Güven. O. Güven, O.: Hand-Schuller-Christian Disease A Case Report. Marmara Medical Journal.1(2):40-41,1988.

3. Güven, O., Başaran, M., Pamukçu A.: Freeman-Sheldon Syndrome. A Case Report. Marmara Medical Journal.1(2):33-35,1988.

2. Güven, O.: Fat Embolism Syndrome. Case Report and Review of Current Concepts. Marmara Medical Journal. 1(1):19-21.1988.

1.Güven, O.: Hiperkupreminin Kemik İyileşmesi Üzerine Olan Etkisinin  Histopatolojik Olarak Araştırılması. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi 13(1,2,3):139-149,1986.

Subrosa Bilişim Güvencesiyle. Yonca Bayrak